Lek. Janusz Firek

internista, specjalista chorób zakaźnych

Janusz Firek - ZnanyLekarz.pl
Lek. med. Janusz Firek - od ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie w 1959 roku, pracował cały czas w lecznictwie szpitalnym, aż do 2001 roku.
Specjalizację z chorób zakaźnych uzyskał w czasie pracy w Oddziale Chorób Zakaźnych w Szpitalu Miejskim w Otwocku.
Następnie podjął pracę w Szpitalu Czerniakowskim w Oddziale Wewnętrznym i tam uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych.
Pracę kontynuował przez 5 lat w Instytucie Chorób Zakaźnych w Oddziale Wirusowych Zapaleń Wątroby.
Dalsze doświadczenia zdobywał podczas 5 lat pracy jako Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Trypolisie w Libii.
Po powrocie do kraju ponownie pracował w Instytucie Chorób Zakaźnych w Warszawie przy ul. Wolskiej.
Wykorzystywał posiadane umiejętności i wiedzę jako Kierownik Pracowni Endoskopowej - wykonując przez wiele lat osobiście gastroskopie i kolonoskopie pacjentom z oddziałów Instytutu Chorób Zakaźnych.
W tym samym szpitalu przez wiele lat był jednocześnie Kierownikiem Izby Przyjęć.
Przez okres całej kariery zawodowej i do dziś systematycznie pogłębia swoją wiedzę medyczną, imponując swoim młodszym kolegom lekarzom, szerokimi horyzontami wiedzy i umiejętności, wysoką etyką zawodową i kulturą.
Przez wiele lat był również Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej w Warszawie a wybór na to stanowisko stanowi najlepszy dowód docenienia przez środowisko lekarskie jego wiedzy i wysokiego poziomu etycznego.
Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Przychodni Lekarskiej TRIMED w Piasecznie, gdzie pracuje do dziś.
Od wielu lat wykazuje szczególne zainteresowanie diagnostyką i leczeniem boreliozy, choroby  przenoszonej przez kleszcze, której gwałtowne narastanie obserwujemy w ostatnich latach w Polsce i na świecie.
Posiada znajomość aktualnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia - WHO, w zakresie postępowania z chorymi na boreliozę.