otolaryngolog

Umów się na wizytę:

Tel. 22 737 14 00

Tel. 22 750 67 02

Laryngolog z ponad 30-letnim lekarskim  doświadczeniem zawodowym.
Po ukończeniu w 1980 roku Akademii Medycznej w Lublinie i rozpoczęciu specjalizacji z laryngologii, pracowałem 
kilkanaście lat pełniąc dyżury między innymi: w Izbie Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego, w Pogotowiu Ratunkowym
jako konsultant laryngologiczny dzieci będących pacjentami szpitalnego Oddziału Dziecięcego.
Przez 11 lat pracowałem jednocześnie jako lekarz rodzinny dla dzieci i dorosłych na terenie gminy liczącej 3200 mieszkańców i prowadziłem Poradnię Laryngologiczną dla dzieci i dorosłych na terenie powiatu liczącego ponad 60 tysięcy mieszkańców.
 
Ogrom doświadczeń tych kilkunastu lat pracy, owocuje do dziś holistycznym spojrzeniem na każdego pacjenta, widzianego jako całość a nie tylko skupianiu się na zgłaszanych przez niego dolegliwościach typowo laryngologicznych.
Systematyczne pogłębianie wiedzy z laryngologii na licznych szkoleniach, pozwala mi skuteczniej diagnozować i leczyć pacjenta w każdym wieku.
Kocham swój zawód i niesienie pomocy potrzebującym i myślę, że moi pacjenci widzą to i doceniają.
Leczę dzieci i dorosłych. Zapraszam na konsultacje!