Badania laboratoryjne

Hematologia i koagulologia

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Morfologia1
2Rozmaz (wg Schillinga) manualnie1
3Retikulocyty1
4OB1
5APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)1
6PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)1
7TT (czas trombinowy)3
8Fibrynogen1
9D-dimery2
10Białko-C14
11Białko-S14
12Antytrombina  III7

Analityka ogólna

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania na wynik (w dniach roboczych)
1Mocz-analiza ogólna1
2Liczba Addisa w moczu2
3Badanie kamieni moczowych31
4Kał – badanie ogólne2
5Kał na resztki pokarmowe (stopień strawienia)2
6Krew utajona w kale (bez diety)2
7Test na obecność lamblii (ELISA) - w kale (Giargia Intestinalis)3-4
8Kał na nosicielstwo 3 próbki (sanepid)14
9Kał na pasożyty (jedno oznaczenie)2
10Wymaz  w kierunku owsików2
11Narkotyki w moczu (amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty)2
12Płyny z jam stawowych – bad. ogólne7-14

Chemia kliniczna - krew

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania na wynik (dni robocze)
1Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)1
2Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)1
3a-Amylaza (diastaza) [AMY]1
4Amylaza trzustkowa3
5Cholinoesteraza (CHE)5
6Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)1
7Fosfataza zasadowa (ALP, AP)1
8Fosfataza kwaśna (AcP)3
9Fosfataza zasadowa(ALP-K.)7
10Fosfataza kwaśna sterczowa PAP10
11g-glutamylo-transpeptydaza (gamma-GT,GGTP)1
12Kinaza kreatynowa (CK,CPK)1
13CK-MB akt1
14CK-MB - mass1
15Lipaza1
16Albumina1
17Białko całkowite1
18Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram)5
19Bilirubina całkowita1
20Bilirubina bezpośrednia (Bil-D)1
21Bilirubina frakcje1
22Glukoza1
23Mocznik1
24Kreatynina1
25Klirens kreatyniny1
26Kwas moczowy1
27Chlorki1
28Sód1
29Potas1
30Lit1
31Wapń całkowity1
32Magnez1
33Miedź14
34Ołów14
35Cynk14
36Fosfor nieograniczony1
37TIBC Pakiet (Fe, UIBC, TIBC)1
38TIBC1
39Żelazo1

Chemia kliniczna - mocz

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Mocz-mikroalbuminuria1
2Mocz-mikroalbuminuria1
3Białkomocz dobowy1
4Mocz białko1
5Mocz cukier i aceton1
6Mocz cukier - wydalanie dobowe1
7Test ciążowy w moczu1
8Mocznk w moczu1
9Mocznik - dobowe wydalanie1
10Amylaza w moczu1
11Amylaza trzustkowa w moczu3
12Kreatynina w moczu1
13Kreatynina dobowe wydalanie1
14Kwas moczowy - w moczu1
15Kwas moczowy  wydalanie1
16Chlorki - mocz1
17Potas w moczu1
18Potas dobowe wydalanie1
19Sód w moczu1
20Sód dobowe wydalanie1
21Wapń w moczu1
22Wapń dobowe wydalanie1
23Magnez w moczu1
24Magnez dobowe wydalanie1
25Ołów w moczu14
26Cynk w moczu14
27Miedź w moczu14

Diagnostyka miażdżycy
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Cholesterol całkowity (CHOL)1
2Cholesterol HDL1
3Trójglicerydy (TG)1
4Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG)1
5Cholesterol LDL - oznaczany1
6Lipoproteina a  - Lp(a) - niezależny czynnik ryzyka miażdżycy14
7Lipoproteina - x21
Badania serologiczne
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1SLE (czynnik związany z kom. LE) latex1
2Seromukoid14
3Ceruloplazmina14
4ASO miano ilościowo1
5RF ilościowo1
6Odczyn lateksowy1
7Odczyn Waaler-Rose1
8CRP ilościowo1
9Prokalcytonina7
10hs CRP1
11VDRL (WR)1
12Odczyn FTA-AB7
13Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA7
Diagnostyka chorób tarczycy
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1TSH III generacji1
2T3 (trójjodotyronina)3
3T4 (tyroksyna)3
4FT3 (wolne T3)1
5FT4 (wolne T4)1
6Tyreoglobulina5
7Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie)3
8Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)1
Hormony płciowe
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1FSH1
2LH1
3Estradiol  1
4Progesteron1
5Prolaktyna1
6HCG-beta ilościowo1
7DHEA  21
8DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)2
9Testosteron1
10Testosteron wolny7
11Estriol wolny7
1217-OH progesterondo 10 dni
13Wolna podjednostka HCG7
14SHBG globulina wiążąca hormony płciowedo 14 dni
15Hormon anty-Mullerian (rezerwa jajników)do 14 dni
16Inhibina A10
17Inhibina B10
FibroTest/FibroMax
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1FibroTest (BioPredictive)do 7 dni
2FibroMax (BioPredictive)do 7 dni
3Badania biochemiczne FIBROMAXdo 7 dni
4Badania biochemiczne FIRBOTESTdo 7 dni
Pozostała immunodiagnostyka
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Fosfataza alkaliczna granulocytów FAGdo 7 dni
2C1 inhibitor -aktywnośćdo 15 dni
3C1 inhibitor -ilościowodo 15 dni
4Homocysteinado 7 dni
517 ketosterydydo 15 dni
617-OH - kortykosteroidydo 15 dni
725OH Witamina D31 dzień
81,25 OH2 Witamina D3do 3 dni
9Aldosterondo 15 dni
10Aldosteron DZMdo 15 dni
11Koproporfiryny w moczudo 15 dni
12Katecholaminy we krwido 15 dni
13Katecholaminy w moczudo 15 dni
14Metoksykatecholaminy w moczu31 dni
15Adrenalina DZMdo 15 dni
16Kortyzol1
17Kortyzol DZM14
18Hormon wzrostu7
19ACTH3
20Kwas Wanilinomigdałowy14
21Androstendion7
22Rozpuszczalny receptor transferynydo 15 dni
23Alfa 1 antytrypsyna14
24Troponina T1
25Mioglobina2
26Kwasy żółciowe5
27Kwas delta amino lewulinowy ALA15
Markery nowotworowe
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1PSA (specyficzny antygen prostaty)1
2PSA-wolny1
3AFP (alfa-fetoproteina)1
4CA-125 (m.in. marker raka jajnika)1
5HE4 (marker raka jajnika)14 dni
6CA-125 + HE4 (ROMA) (przewidywanie skłonności do zachorowania na raka jajnika)21 dni
7CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)1
8CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)1
9CA 50 (m.in.. marker nowotworów przełyku)14
10CA-72.4 (żołądek, jajniki)14
11CEA (antygen karcinoembrionalny)1
12Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy , szyi, krtani)14
13CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, 1 Marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc)14
14TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)14
15Tkankowy antygen polipeptydowy TPA21
16Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)5
17Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)5
18Swoista enolaza neuronowa NSE (płuco, zwoje współczulne, rdzeń nadnerczy, mózg)14
19Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki)30 dni
20Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych , udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego)14
Diagnostyka osteoporozy
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Osteokalcyna (marker tworzenia kości)do 14 dni
2Parathormon1
3B-crossLaps (marker resorbcji kostnej)do 15 dni
4C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)do 14 dni
5Pyrylinks D
Monitorowanie stężenia leków
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Karbamazepina2
2Teofilina3
3Digoksyna3
4Fenytoina3
5Kwas walproinowy1
Diagnostyka anemii
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Ferrytyna1
2Witamina B 121
3Kwas foliowy2
4Transferyna1
5Erytropoetyna14
Diagnostyka cukrzycy
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Insulina2
2HbA1c (hemoglobina glikowana)1
3C-peptyddo 10 dni
Diagnostyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A (WZW-A)
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Anty HAV Total1
2Anty HAV IgMdo 10 dni
3Anty HAV IgGdo 10 dni
Diagnostyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B (WZW-B)

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1HBS antygen-test jakościowy bez potwierdzenia1
2Przeciwciała Anty-HBS-test ilościowy1
3Hbe antygendo 10 dni
4Przeciwciała anty-Hbedo 10 dni
5Przeciwciała Anty-Hbc total1
6Przeciwciała Anty-Hbc IgM3-4 dni
7P-ciała anty-HDV (anty-delta)do 10 dni
8Antygen HBs test potwierdzeniado 15 dni

Diagnostyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C (WZW-C)

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Przeciwciała anty-HCV2
2P-ciała p/HCV met. RIBAdo 10 dni
3HCV metodą WBdo 10 dni

Diagnostyka pozostałych infekcji

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Toksoplazma IgG-test ilościowydo 2 dni
2Toksoplazma IgM-test jakościowydo 2 dni
3Różyczka IgG-test ilościowydo 2 dni
4Różyczka IgM-test jakościowydo 2 dni
5Rubella IgG - Awidność15
6CMV IgG-test ilościowydo 2 dni
7CMV- przeciwciała IgM-test ilościowydo 2 dni
8Przeciwciała anty-HIV 1/ HIV 22
9P-ciała p/HIV1/HIV2 met. Western Blot15
10Helicobakter pylori -test jakościowy1
11Helicobakter pylori IgG-test ilościowy5
12Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgG7
13Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgM7
14Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgA7
15Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgG7
16Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgA7
17Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgM7
18Antygen Chlamydia Trachomatisdo 15 dni
19Borelioza IgM3
20Borelioza IgG3
21Borrelia Western Blot  IgMdo 15 dni
22Borrelia Western Blot  IgGdo 15 dni
23Borrelia Western Blot   IgM IgG   (PANEL)do 15 dni
24Borrelia Western Blot RN-AT IgMdo 15 dni
25Borrelia Western Blot RN-AT IgGdo 15 dni
26P-ciała p/kleszczowemu zapaleniu mózgu IgGdo 15 dni
27P-ciała p/kleszczowemu zapaleniu mózgu IgMdo 15 dni
28P-ciała p/Babesia IgGdo 15 dni
29P-ciała p/Babesia IgMdo 15 dni
30EBV IgM7
31EBV IgG7
32Mononukleoza – test lateksowy (odczyn Paul-Bunnella - Dawidsona)1
33Mycoplasma Pneumoniae IgG14
34Mycoplasma Pneumoniae IgM14
35Herpes IgM14
36Herpes IgG14
37Toxocaroza IgG5
38Bordetella pertusis IgA10
39Bordetella pertusis IgG10
40Bordetella pertusis IgM10
41P-ciała przeciw Brucella Sp.do 15 dni
42P-ciała przeciw Listeria monocytogenesdo 15 dni
43Awidność przeciwciał IgG anty - cytomegalowirus (CMV)do 15 dni
44Awidność przeciwciał IgG anty - Toxoplazma3
45P-ciała p/Yersinia IgG31 dni
46P-ciała p/Yersinia IgA31 dni
47P-ciała p/Yersinia IgM31 dni
48Przeciwciała przeciw Yersinia sp.31 dni
49Serodiagnostyka grypy A i B, klasy IgG, IgA (EIA)do 15 dni
50Przeciwciała dla grypy A IgAdo 15 dni
51Przeciwciała dla grypy A IgGdo 15 dni
52Przeciwciała dla grypy B IgAdo 15 dni
53Przeciwciała dla grypy B IgGdo 15 dni
54Przeciwciała dla wirusów paragrypy 1,2,3  IgAdo 15 dni
55P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZVdo 15 dni
56P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZVdo 15 dni
57P-ciała p/wirusowi świnki IgGdo 15 dni
58P-ciała p/wirusowi świnki IgMdo 15 dni
59P-ciała p/wirusowi odry IgGdo 15 dni
60P-ciała p/wirusowi odry IgMdo 15 dni
61P-ciała p/wirusowi parvo IgGdo 15 dni
62P-ciała p/wirusowi parvo IgMdo 15 dni
63P-ciała p/Coxackie Bdo 15 dni
64Candida sp. antygen mannanowy4 tygodnie
65Przeciwciała przeciw grzybicy (candidoza)4 tygodnie
66Aspergillus sp. antygen galaktomannanowy4 tygodnie
67P-ciała /Adenowirusomdo 15 dni
68P-ciała p/Adenovirusom IgAdo 15 dni
69P-ciała p/Adenovirusom IgGdo 15 dni
70P-ciała p/Adenowirusom IgMdo 15 dni
71P-ciała p/Echinococcus granulosus (IIF)do 15 dni
72P-ciała p/Echinococcus granulosus IgGdo 15 dni
73P-ciała p/Echinococcus multilocularis IgGdo 15 dni
74P-ciała p/RSV IgAdo 15 dni
75P-ciała p/RSV IgGdo 15 dni
76P-ciała p/RSV IgMdo 15 dni
77P-ciała p/Salmonellado 15 dni
78P-ciała p/Giargia Lambliado 15 dni
79P-ciała p/Pneumocystis carini APCAdo 15 dni
80P/c p/Saccharomyces cerevisiae  IgG, IgM, IgAdo 15 dni
81LTT - Boreliozado 15 dni
82LTT- nietolerancja laktozydo 15 dni
83LTT - Metaledo 15 dni
84LTT - Tworzywa sztucznedo 15 dni
85LTT - Combi profil (Dental-Check)do 15 dni
86LTT - Stopy złotado 15 dni
87LTT - Metale implantówdo 15 dni
88LTT - Amalgamatdo 15 dni
89LTT - Żywice epoksydowe i olejedo 15 dni
90LTT - Inne materiały stomatologicznedo 15 dni
91pobranie materiału tylko w punkcie Synevo - ul. Dzika 4. 
92HBV-DNA ilościowedo 10 dni
93HCV - RNA ilościowe (wiremia)do 10 dni
94HCV - RNA  genotypowaniedo 10 dni
95Cytomegalowirus CMV - ilościowodo 10 dni
96EBV - jakościowodo 10 dni
97HIV RNA - jakościowodo 15 dni
98Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozydo 21 dni
99HPV Test podstawowy (obecność typów: 16, 18, 31, 33, 35, 52, 58, 67)do 10 dni
100HPV Test podstawowy + opcja dodatkowa genotypowanie (33 genotypy)do 10 dni
101HPV mRNAdo 10 dni
102Ureaplasma speciesdo 10 dni
103Mycoplasma genitaliumdo 10 dni
104Mycoplasma hominisdo 10 dni
105Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma sp./ Mycoplasma genitaliumdo 10 dni
106Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma sp./ Mycoplasma hominisdo 10 dni
107Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus speciesdo 10 dni
108Neisseria gonorrhoeaedo 10 dni
109Trichomonas vaginalisdo 10 dni
110HSV I/IIdo 10 dni
111Candida albicansdo 10 dni
112Chlamydia trachomatis DNAdo 10 dni
113Vaginitis II (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus)-
114Vaginitis I (Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus)-
115Pronatal I (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp, Mycoplasma g/h, HSV I/II)do 14 dni
116Pronatal II (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp, Mycoplasma g/h, Test HPV 33)do 14 dni
117Pronatal III (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp, Mycoplasma g/h, HSV I/II, Test HPV 33)do 14 dni
118Cytologia jednowarstwowado 14 dni
119Cytologia jednowarstwowa + Test HPV + genotypowaniedo 14 dni

Testy DNA - predyspozycje genetyczne

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika                 (BRCA1 - 4 mutacje) 
2Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika                 (BRCA1 - 6 mutacji) 
3Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika                    (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 1 mutacja) 
4Test predyspozycji genetycznych do raka prostaty (BRCA1 - 2 mutacje) + (CHEK2 - 2 mutacje) + (NBS1 - 1 mutacja) (od X.2009) 
5Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów (HTGR) (BRCA1 - 3 mutacje) + (CHEK2 - 1 mutacja) 
6Test pred. gen. do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej                 (CHEK2 - 2 mutacje) + (NOD2 - 1 mutacja) (od X.2009) 
7Test predyspozycji genetycznych do czerniaka i raka trzustki /FAMMMPC/ (sekwencjonowanie genu p16) 
8Test predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związany z polipowatością /FAP/ (APC) 
9Test predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - niezwiązany z polipowatością /HNPCC/ (MLH1) 
10Test predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - niezwiązany z polipowatością /HNPCC/ (MLH2) 
11Test predyspozycji genetycznych do hipercholesterolemii rodzinnej
Rodzinny defekt apolipoproteiny B-100
 
12Test na obecność mutacji genu czynnika V (mutacja Leiden)   
13Test genetyczny na nietolerancję laktozy 
14Mutacje genu CFTR (mukowiscydoza)15
15Kariotyp (pobranie tylko w poniedziałek przy ul Dzika 4.)4 - 8 tygodni

Autoimmunologia

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Przeciwciała przeciwjądrowe ANA test przesiewowydo 5 dni
2P-ciała p/jądrowe ANA-HEp-2do 10 dni
3P-ciała p/jądrowe ANA (IF)do 10 dni
4ANA Profil 1  (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1,
bialko B centromerów, dsDNA, histony,
ribosomalne P-białko )
do 14 dni
5ENA Profil (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, Scl-70, Jo-1)do 14 dni
6Przeciwciała przeciw mitochodnriom AMAdo 10 dni
7Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów ANCAdo 14 dni
8Przeciwciała przeciw granulocytarne cANCAdo 14 dni
9Przeciwciała przeciw granulocytarne pcANCAdo 14 dni
10P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABAdo 14 dni
11Przeciwciała przeciw mikrosomalne wątrobowo - nerkowe LKM1do 14 dni
12Przeciwciała przeciw białkom centromerówdo 14 dni
13Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GADdo 14 dni
14Przeciwciała przeciw gliadinie-IgA AGAdo 14 dni
15Przeciwciała przeciw gliadinie-IgG AGAdo 14 dni
16Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żoładka (APCA)do 14 dni
17Przeciwciała przeciw plemnikomdo 14 dni
18Przeciwciała przeciw płytkowedo 14 dni
19P-ciała p/retikulinowe (ARA)do 14 dni
20Przeciwciała przeciw RNP-Smdo 14 dni
21Przeciwciała przeciw wyspom trzustkido 14 dni
22Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgGdo 14 dni
23Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgAdo 14 dni
24Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, IgA - 2 klasydo 14 dni
25Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgAdo 14 dni
26Przeciwiciała przeciw endomysium EmA IgGdo 14 dni
27Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (GMB)do 14 dni
28Przeciwciała przeciw mięsniom szkieletowym ASMAdo 14 dni
29Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemudo 14 dni
30Przeciwciała przeciw mięśniom gładkimdo 14 dni
31Przeciwciała przeciw nadnerczom IMFdo 14 dni
32Przeciwciała antykardiolipinowe IgGdo 14 dni
33Przeciwciała antykardiolipinowe IgMdo 14 dni
34Przeciwciała antykardiolipinowe IgM i IgGdo 14 dni
35Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie - A, G, Mdo 14 dni
36Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej IA-2do 14 dni
37Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgGdo 14 dni
38Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgMdo 14 dni
39Przeciwciala przeciw jantygenom jajnikado 14 dni
40Przeciwciała przeciw antygenom łożyskado 14 dni
41Przeciwciała przeciw receptorowi insulinydo 14 dni
42Przeciwciala przeciw receptorowi TSHdo 14 dni
43Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (CCP)do 7 dni
44Przeciwciała przeciw AMA-M2 (Pyruvatdehydrogenazie)do 14 dni
45Przeciwciała przeciw pemfigus (desmosomom)do 14 dni
46Przeciwciała przeciw epidermoalnej błonie podstawnej (pemphigoid)do 14 dni
47Przeciwciała przeciw proteinie specyficznej watroby (LSP)do 14 dni
48Przeciwciała przeciw antygenowi rozpuszczalnemu wątroby (SLA)do 14 dni
49Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholinydo 21 dni
50Przeciwciała przeciw rybonukleoproteinie RNPdo 21 dni
51Przeciwciała przeciw SS-A (Ro)do 14 dni
52Przeciwciała przeciw SS-B (La)do 14 dni
53Przeciwciała przeciw DNS-Topoizomerazie I (Scl-70)do 14 dni
54Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)do 14 dni
55Przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)do 14 dni
56Przeciwciała przeciw komórkom bocznym żołądka H+, K+ ATPaziedo 14 dni
57Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemudo 14 dni
58Antykoagulant toczniowy DRWTdo 15 dni
59P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEAdo 15 dni
60P-ciała p/neuronalne metodą IFTdo 15 dni
61P-ciała p/neuronalne metodą WBdo 15 dni
62Panel wątrobowy BLOTdo 15 dni
63Panel wątrobowy IIFdo 15 dni

Alergia
Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1IgE całkowite1

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Zestaw atopowy 20 alergenów10
2Zestaw inhalacyjhmy 20 alergenów10
3Zestaw pediatryczny inhalacyjny - 20 alergenów10
4Zestaw pediatryczny 27 alergenów10
5Zestaw pokarmowy 20 alergenów10
6Panel pokarmowy Polycheck10
7Panel wziewny Polycheck10

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1d1 – roztocze kurzu domowego D. pteronyssinus14
2d2 – roztocze kurzu domowego D. farinae14
3d72 – roztocze kurzu magazynowego T. Putrescentiae14
4Mieszanka kurzu domowego HX2: h2-kurz domowy, d1 – roztocze D.pteronyssinus, d2 – roztocze D. farinae,       i6 – odchody prusaka14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1e1 – sierść kota14
2e2 –naskórek psa14
3e3 – sierść konia14
4e5 – sierść psa14
5e6 – naskórek świnki morskiej14
6Białko moczu myszy IgE sp. (E72)14
7Białko moczu szczura IgE sp. (E74)14
8e82 – naskórek królika14
9e84 – naskórek chomika14
10Mieszanka pierza EX73: e70 - gęsi, e85 – kury,        e86 –  kaczki, e213 - pierze indyka14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1g1 – tomka wonna14
2g3 – kupkówka pospolita14
3g5 – życica trwała (rajgras ang.)14
4g12 – żyto (pyłki)14
5g15 – pszenica zwyczajna14
6g8 - wichlina łąkowa14
7Mieszanka traw wczesnokwitnących GX1: g3 – kupkówka pospolita, g4 – kostrzewa, g5 – życica (rajgras), g6 – tymotka łąkowa, g8 – wiechlina    14
8Mieszanka traw późnokwitnących GX4: g1 – tomka wonna, g5 –życica, g7 – trzcina, g12 – żyto, g13 – kłosówka wełnista14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1t2 – olcha14
2t3 - brzoza14
3t4 – leszczyna14
4t7 – dąb14
5t14 – topola14
6Mieszanka drzew  wczesnokwitnących TX5:                  t2 –olcha, t4 – leszczyna, t8 -wiąz, t12 – wierzba (iwa), t14 – topola14
7Mieszaneka drzew późnokwitnących TX6: t1 – klon jesionolistny, t3 – brzoza brodawkowata, t5 – buk, t7 – dąb, t10 – orzech włoski14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1w6 – bylica pospolita14
2w9 – babka lancetowata14
3w10 – komosa biała - lebioda14
4Mieszanka chwastów WX1: w1 – Ambrosia pospolita, w6 – bylica pospolita, w9 – babka lancetowata, w10 – komosa biała, w11 – solanka kolczysta14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1m2 – Cladosporium herbarum14
2m3 – Aspergillus fumigatus14
3m5 – Candida albicans( drożdżaki)14
4m6 – Alternaria alternata (zaraza ziemniaczana)14
5Mieszanka pleśni MX1 : M1-Penicillium notatum, M2-Cladosporium herbarum, M3-Aspergillus fumigatus,  M6-Alternaria alternata14
6Mieszanka pleśni MX2: M11-Rhizopus nigricans, M12-Aureobasicium pullulans, M65-Neurospora sit., M66-Mucor plumbeus14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1i1 – jad pszczoły14
2i3 – jad osy14
3i71 – jad komara14
4jad szerszenia14
5p1 – glista ludzka14

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1f1 – białko jaja kurzego14
2f2 – mleko krowie14
3f3- dorsz14
4f4 – mąka pszenna14
5f5 –mąka żytnia14
6f7 - owies14
7f8 –  kukurydza14
8f9 – ryż14
9f12 - groch14
10f13 - orzech ziemny14
11f14 – soja14
12F16 – orzech włoski14
13f17 - orzech laskowy14
14f20 – migdał14
15f25 – pomidor14
16f26 – mięso wieprzowe14
17f31 – marchew14
18f33 – pomarańcza14
19f34 – mandarynka14
20f35 – ziemniak14
21f44 – truskawka14
22f45 – drożdże piekarnicze14
23f49 – jabłko14
24f75 – żółtko jaja kurzego14
25f78 – kazeina14
26f79 – gluten14
27f83 – mięso kurczaka14
28f84 - kiwi14
29f85 – seler  14
30f86 –korzeń pietruszki14
31f93 - kakao14
32f95 - brzoskwinia14
33f156 - malina14
34f171 - porzeczka14
35f225 –dynia14
36f232 –Ovalbumin14
37f244 - ogórek14
38f277 – miód kwiatowy14
39f284 - mięso indyka14
40Mieszanka orzechów FX1: f13 – orzech ziemny, f17 – orzech laskowy, f18- orzech brazylijski,  f20 - migdał, f36- orzech kokosowy  14
41Mieszanka pokarmowa FX5: F1-białko jaja, F2-mleko, F3-ryba, F4-mąka pszenna, F13-orzech ziemny, F14-soja14
42Mieszanka mięsna FX10: f26 – wieprzowina, f27 – wołowina,  f75 – żółtko jaja, F83 - kurczak, f284 - indyk        14
43Mieszanka owoców FX15: f33 - pomarańcza, f49- jabłko, f92 - baban, f95- brzoskwinia14
44Mieszanka owoców FX16: F44-truskawka, F208-cytryna, F210-ananas, F94-gruszka14
45Mieszanka warzyw FX13: f12 – groch, f15 – fasola, f31 – marchew, f35- ziemniak14
46Mieszanka zbóż FX20: f4- pszenica, f5- żyto, f6 - jęczmień, f9- ryż            14
Immunoglobuliny

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1IgA1
2IgM1
3IgG1
4C3 składowa dopełniacza7
5C4 składowa dopełniacza7
6Białko Bence-Jonesa met. immunofiksacji7
7Białko monoklonalne metodą immunofiksacji14

Serologia grup krwi

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Oznaczenie grupy krwi + Rh3
2Krewkarta-wydanie dokumentu3
3Przeciwciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwi3
4Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)3
5Pośredni test antyglobulinowy (PTA)3

Histopatologia i cytologia

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Badanie histopatologiczne (1 blok)do 10 dni
2Cytologia ginekologicznado 9 dni
3Badanie cytologiczne innego materiałudo 10 dni
4Badanie materiału biopsyjnegodo 10 dni

Mikrobiologia

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Antygeny rozpuszczalnedo 3 godzin
2Aspirat z drzewa oskrzelowego (posiew ilościowy)2-4 dni
3Cewnik naczyniowy (posiew półilościowy)2-4 dni
4GBS - wymaz z pochwy lub pochwy i odbytu2-4 dni
5Kał - antygen rotawirusówdo 2 godzin
6Kał - antygen adenowirusówdo 2 godzin
7Kał - toksyna A/B Clostridium difficile1 dzień
8Kał - posiew w kierunku Candida sp. (posiew ilościowy)do 7 dni
9Kał - posiew ogólny (dorośli)2-5 dni
10Kał - posiew ogólny (dzieci)2-5 dni
11Kał - posiew w kierunku EPEC2 - 4 dni
12Kał - posiew w kierunku EHEC2 - 4 dni
13Kał - posiew w kierunku Salmonella, Shigella2-5 dni
14Kał - posiew w kierunku Yersinia sp.2 -30 dni
15Kał - posiew w kierunku Campylobacter sp.5
16Krew - posiew tlenowy i beztlenowy (dorośli) 
17Krew - posiew tlenowy (dorośli)do 7 -14 dni
18Krew - posiew beztlenowy (dorośli)do 7 -14 dni
19Krew (dzieci)do 7 dni
20Nasienie2-4 dni
21Mocz (posiew ilościowy)2-4 dni
22Odchody z jamy macicy (posiew tlenowy i beztlenowy) 
23Plwocina2-4 dni
24Płyn mózgowo-rdzeniowydo 7 dni
25Płyn z jam ciała (posiew tlenowy i beztlenowy) 
26Pokarm (mleko kobiece), wyciek z piersi2-4 dni
27Punktat (posiew tlenowy i beztlenowy) 
28Ropa (posiew tlenowy i beztlenowy) 
29Tkanka-posiew w kierunku Helicobacter pylori14 - 21 dni
30Wody płodowe2-5 dni
31Tkanka (posiew tlenowy i beztlenowy) 
32Wymaz z cewki moczowej (w kierunku flory nieswoistej)2-4 dni
33Wymaz spod napletka2-4 dni
34Wymaz z gardła, migdałków2-4 dni
35Wymaz z jamy ustnej2-7 dni
36Wymaz z kanału szyjki macicy  (tlenowce i drożdżaki)2-5 dni
37Wymaz z kanału słuchowego2-4 dni
38Wymaz z nosa2-4 dni
39Wymaz z pochwy2-4 dni
40Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy) 
41Wymaz z worka spojówkowego2-4 dni
42Wymaz ze zmian skórnych2-5 dni
43Wymaz z nosa w kierunku MRSA2-4 dni
44Gardnerella  vaginalis2 dni
45Mycoplasma hominis / Ureaplasma urealiticum2 dni
46M/U – podłoże transportowe 
47Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych7-14 dni
48Identyfikacja i antybiogram do posiewu moczu 
49Identyfikacja i antybiogram do innych materiałów 
50MIC 

Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Neisseria gonorrhoeae3
2Chlamydia trachomatis
3Trichomonas vaginalis3

Mykologia

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Mykogram2
2Posiew w kierunku Candida sp.7

Diagnostyka grzybic powierzchniowych

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Preparat bezpośredni1
2Badanie mykologiczne skóry (preparat bezpośredni, hodowal)15
3Badanie mykologiczne włosów (preparat bezpośredni, hodowla)15
4Badanie mykologiczne paznokci (preparat bezpośredni, hodowla)15
5Badanie mykologiczne błon śluzowych7
6Posiew kierunku grzybów pleśniowych 
7Posiew w kierunku grzybów 

Profile badań

Lp.Nazwa badaniaCzas oczekiwania
1Profil podstawowy1 dzień
2Profil "małego dziecka"1 dzień
3Profil "kobiety ciężarnej"1 dzień
4Profil "czterdziestolatka"1 dzień
5Profil "czterdziestolatki"1 dzień
6Profil "po sześćdziesiątce"1 dzień
7Profil "po sześciedziesiątce - rozszerzony"1 dzień
8Profil "przed zabiegiem"1 dzień
9Profil "przed zabiegiem - rozszerzony"1 dzień
10Profil "kardiologiczny"1 dzień
11Profil "ryzyka miażdżycy"1 dzień
12Profil "alergiczny"1 dzień
13Profil "reumatologiczny"1 dzień
14Profil "metaboliczny"1 dzień
15Profil "metaboliczny - rozszerzony"1 dzień
16Profil "wątrobowy"1 dzień
17Profil "nerkowy"1 dzień
18Profil "kostny"1 dzień
19Profil "trzustkowy"3 dni
20Profil "badania okresowego podstawowy" I1 dzień
21Profil "badania okresowego rozszerzony" II1 dzień
22Profil "badania okresowego z odczynem USR"1 dzień
23Profil "kobiety planującej ciążę"1 dzień
24Profil hormonalny I1 dzień
25Profil hormonalny II1 dzień
26Profil hormonalny podstawowy3 dni
27Profil hormonalny rozszerzony1 dzień
28Profil tarczycowy podstawowy1 dzień
29Profil tarczycowy pełny1 dzień
30Profil tarczycowy rozszerzony3 dni
31Profil hiperprolaktynemii14 dni
32Profil oceny czynności trzustki3 dni
33Profil oceny czynności kory nadnerczy10 dni
34Profil Antykoncepcyjny1 dzień

Kliknij nazwy kategorii, aby rozwinąć listy badań.

Czas oczekiwania na wynik podany jest w dniach roboczych.