w Przychodni TRIMED obsługujemy pacjentów posiadających wyżej wymienione ubezpieczenia medyczne!