Badania:

  • badania cytologiczne
  • biopsje z badaniem histo-patologicznym
  • biopsje (BACC) pod kontrolą USG – sutków, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, guzków położonych powierzchownie
  • wszystkie badanie usg w tym badania dopplerowskie , prostaty , Echo serca
  • ekg