Oferta dla firm

Prowadzimy badania wstępne i okresowe pracowników na podstawie podpisanych umów.

Szczegółowe warunki do uzgodnienia w zależności od ilości pracowników i rodzaju stanowisk pracy.

Możemy również świadczyć usługi lecznicze pracownikom w zakresie ustalonym z pracodawcą.